Nowoczesna sieć dróg

Nowoczesna sieć dróg

Transport jest jednym z ważniejszych elementów nowoczesnego państwa. Wpływa on w znacznym stopniu na koszty działania całego państwa, a także poszczególnych części gospodarki. Z tego powodu tak duże znaczenie ma nowoczesna sieć dróg. Stworzenie sieci dróg, która ułatwia poruszanie się w obrębie jednego państwa nie jest wcale łatwe. Drogi są kosztowne nie tylko przy ich budowaniu, ale również w zakresie kosztów ich utrzymania, remontownia.

 

Z tego powodu bardzo duże znaczenie ma, by nie budować dróg, które nie są potrzebne, a są w stanie generować jedynie koszty. Innym problemem jest to, że wiele dróg budowanych jest w skali całego kraju, a niezbyt duże są inwestycje w drogi lokalne, które mają znaczenie dla komfortu funkcjonowania społeczności lokalnych. Innym problemem jest to, że samochody nadal nie są przyjazne dla środowiska. Z tego powodu znacznie korzystniejszymi środkami transportu są te, które korzystają z prądu, jak kolej, metro, niż samochody, które nadal w większości korzystają z benzyny.